פטנטים

תקופת תוקף פטנט

פטנט הוא אוסף של זכויות משפטיות המוענקות לממציא על המצאה מקורית וייחודית לזמן קצוב. מערכת הפטנטים נועדה לעודד המצאות שימושיות לחברה על ידי הענקת זכות ייחודית לממציאים אשר שוללת מכל האחרים את האפשרות להעתיק המצאה זו ולעשות בה שימוש ללא רשות מהממציא אבל בכדי לאזן בין האינטרס הציבורי לבין אינטרס של הממציא משך חייו של הפטנט מוגבל. לאחר פקיעת תוקפו של הפטנט, הוא עובר לרשות הכלל ולציבור יש את הזכות להשתמש בטכנולוגיה בצורה חופשית.

לאחר קבלת הפטנט, הוא נחשב כרכוש אישי של הממציא, אך בעל הפטנט יכול להעניק רישיון לאדם אחר להשתמש בהמצאה תמורת תשלום או תמלוגים.
תוקפו של פטנט ברוב מדינות העולם הוא למשך 20 שנה מיום הגשת הבקשה לפטנט. בתחומים מסויימים כגון בתרופות תיתכן גם הגנה נוספת של עוד חמש שנים מתום הפטנט הבסיסי. על מנת לשמר את הזכויות על הפטנט במהלך חייו מרגע הגשתו ובמשך 20 השנים, משולמת אגרה למדינה אחת לתקופה. האגרה ותדירות התשלומים משתנה ממדינה למדינה. אם האגרה בגין תקופה מסויימת לא תשולם במועד המתאים הפטנט מאבד את תקפותו ובעל הפטנט מאבד את זכותו לבלעדיות גם אם טרם חלפו 20 שנים.

עם תום תקופת התוקף של הפטנט, ההמצאה הופכת לנכס ציבורי והיא זמינה באופן חופשי לשימוש, העתקה או מכירה.

כאמור, תקופת תוקף הפטנט העומדת על עשרים שנה ניתנת בתנאי שבמהלך חייו של הפטנט ישולמו כל התשלומים בעבור דמי אחזקה, על מנת לשמור על הפטנט בתוקף.
יחד עם האמור לעיל, פטנטים יכולים לעיתים לפוג מוקדם אם הם מבוטלים בהליך משפטי. במקרים מסויימים ניתן להוכיח בבית משפט שפטנט ניתן שלא בצדק ואז הפטנט מבוטל לפני מיצוי כל תקופת ההגנה המלאה.
לבעל הפטנט לא יהיו זכויות על הפטנט לאחר תום תוקפו, אך במהלך תקופת התוקף, רשאי להביא לפעולות אכיפה משפטית אם הפטנט הופר במהלך תוקפו.

מיפוי מלא של המדינות בהן הפטנט תקף כולל בדיקה של תשלום האגרות והסטטוס החוקי הינו משימה הדורשת ידע וניסיון רב ומומלץ להיעזר בחברה מנוסה שתערוך דוח מצב חוקי (legal status) מקיף.