פטנטים

תשלומי מניעה כהפרת חוקי ההגבלים העסקיים

טענה זו הועלתה ע"י 4 אגודות צרכנות אמריקאיות: AARP, Consumer Federation of America, Prescription Access Litigation, Public Patent Foundation בחוות דעת מקצועית שהגישו כ"ידידי בית המשפט" בתיק הדן בנושאי הגבלים עסקיים (Anti-trust) נגד חברת BAYER וחברות נוספות בבית המשפט הפדראלי לערעורים בארה"ב (CAFC).

האגודות השתמשו בהליך הצטרפות הנקרא "ידיד בית המשפט" (Amicus curiae), כלומר חוות הדעת הוגשה מבלי שנתבקשו לעשות זאת ע"י מי מהצדדים אלא מתוקף האינטרס הציבורי שיש להשלכות הפסיקה בעניין זה.

תשלומי מניעה הם תשלומים שמשלם בעל פטנט לגורם המפר את הפטנט שבבעלותו על מנת למנוע ממפר הפטנט מלערער על תקפות הפטנט. בצורה זו, בעל הפטנט מנסה למנוע את טענת ההגנה החשובה ביותר של המפר – "הפטנט לא היה צריך להינתן מלכתחילה ולכן השימוש שלי בהמצאה אינו הפרת פטנט". המפר מצידו מקבל את תשלומי המניעה כפיצוי על אובדן התמריצים שיכול היה לקבל לו היה פועל נגד הפטנט של בעלת הפטנט (התמריצים מכוח החוק Hatch-Waxman Act).

לטענת אגודות הצרכנים, השיטה התשלום האמורה גורמת לעיכוב ומניעת כניסת תרופות גנריות לשוק התרופות. כידוע, תרופות גנריות המתחרות בתרופות האתיות הן אחד הכלים העיקריים להורדת מחירי התרופות. פגיעה זו, לטענתן, מהווה פגיעה משמעותית בשוק החופשי, מנוגדת לחלוטין לרוח המחוקק (כפי שעולה מ Hatch-Waxman Act) ועל כן מהווה הפרה של חוקי ההגבלים העסקיים בארה"ב.

חוות הדעת במלואה: http://www.pubpat.org/assets/files/AmicusBriefs/PUBPAT%20In%20re%20Cipro%20CAFC%20Brief.pdf