חוזרי רשם הפטנטים

חוזר רשם מ.נ. 69 פרסום מדגם באינטרנט כפרסום בישראל

אל: ציבור המבקשים, עורכי הפטנטים ועורכי הדין

מאת: ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הנדון: פרסום מדגם באינטרנט כפרסום בישראל

  1. סעיף 30 לפקודת הפטנטים והמדגמים קובע כי היות המדגם "חדש או מקורי שלא נתפרסם קודם לכן בישראל" הינו תנאי לרישום המדגם.
  2. עד לא מכבר, בפועל, תנאי זה נבחן, בדרך כלל, לאור מדגמים שהוגשו לרישום בפנקס המדגמים בישראל לפני תאריך הגשת הבקשה לרישום המדגם ה"חדש".
  3. לאור ההתקדמות הטכנולוגית וההתפשטות של השימוש באינטרנט בישראל, התעוררה לאחרונה השאלה האם ניתן לראות בפרסום מדגם באתר אינטרנט, אליו יש גישה חופשית בישראל, כפרסום שנעשה בישראל.
  4. שאלת מקום הפרסום במקרה של פרסום באינטרנט נדונה בבתי המשפט המחוזיים בישראל בהקשרים שונים, בין היתר, בשאלת הסמכות המקומית (בעניין בש"א (י-ם) 2841/03 רעות אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ נ´ מראות אימאג´ בע"מ, פורסם באתר נבו) ובשאלת הסמכות הבינלאומית של ישראל בעבירות שבוצעו באינטרנט (בש (ת"א) 90861/07 קרלטון נ´ היחידה הארצית לחקירות הונאה, פורסם באתר נבו).

בתי המשפט סברו כי הסמכות המקומית משתרעת לכל מקום אליו הגיע הפרסום באינטרנט ואילו הסמכות הבינלאומית קיימת כאשר העבירה "בוצעה במרחב האינטרנטי וחבקה עולם, קצה האחד שלה בגיברלטר, וקצה השני הוא במדינת ישראל."

  1. פסק דין אוסטרלי ידוע הרלוונטי לענייננו קבע, כי עוולת לשון הרע, שבוצעה לכאורה באמצעות פרסום באינטרנט של עיתון אמריקאי, כנגד אזרח אוסטרלי, רואים אותה כאילו בוצעה באוסטרליה .(194 A.L.R. 433
  2. חזור זה בא להבהיר כי ניתן לצטט כנגד החידוש במדגם, בין היתר, גם מדגמים שפורסמו באינטרנט לפני תאריך הגשת הבקשה בישראל וזאת כאשר קיימת ראיה לגבי תאריך הפרסום.
  3. השימוש בפרסומים באינטרנט ייעשה בזהירות המתבקשת ורק במידה שהבוחן סבור שהמדגם עליו הוא מסתמך בהשגתו התפרסם לפני תאריך הגשת הבקשה בישראל.

כך, לדוגמא, יילקחו בחשבון פרסומים באתרים של משרדי פטנטים בעולם, בין משרד הפטנטים ,OHIM היתר, משרד סימני המסחר והמדגמים האירופאי ועוד, שם מצוין מועד הפרסום של כל מדגם. WIPO האמריקאי, אתר

בברכה,
ד"ר מאיר נועם,
רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר