סימני מסחר ומוניטין

בית הדין האירופי לצדק בולם את הניסיון לרשום סימן מסחר על צבע

ניסיונה של חברת Libertel’s לרשום את הצבע הכתום כסימן מסחר לצורך עסקי התקשורת שלה נמנע על ידי בית הדין האירופי לצדק. קבוצת Libertel ההולנדית גישה בקשה לקבלת סימן מסחרי על הצבע הכתום, בלא לסייג את בקשתה לגוון או לצורה כלשהם.

בית הדין האירופי לצדק קבע ב- 6 למאי 2003, כי לצבע חייב להיות אלמנט מבדל וברור על מנת שיוכל להירשם כסימן מסחר. פסק דינו של בית הדין האירופי לצדק מגיע לאחר שנדחתה בקשת Benelux (בקשה בבלגיה, הולנד ולוקסמבורג) לרישום סימן מסחר על הצבע, וזו פנתה לבית המשפט ההולנדי, אשר זה, בתורו, פנה לבית הדין האירופי לצדק על מנת לקבל הבהרות לגבי הדין הנוהג.

לצפיה בהחלטה, לחץ כאן.