סימני מסחר ומוניטין

בית הדין האירופי לצדק מבהיר את היקפה של הגנת סימני המסחר על סימני מסחר מתארים

בית הדין האירופי לצדק, בשתי פסיקות שנתקבלו לאחרונה, הבהיר את הגדרת סימני המסחר המתארים (descriptive) אשר נקבעה בעניין baby dry וכעת, כיום ברורה יותר ההגנה הניתנת לבעלי סימני מסחר מסוג זה.

בפסיקות שניתנו ב-12 בפברואר בתיק Koninklijke KPN Nederland NV v Benelux-Merkenbureau (הסימן ‘Postkantoor´) ובתיק Campina Melkunie BV v Benelux-Merkenbureau (הסימן ‘Biomild´), בית הדין האירופאי הבהיר מתי סימן המורכב משילוב של שתי מילים, שכל אחת מהן, בפני עצמה, היא מתארת, הופך לייחודי דיו לצורך קבלתו כסימן מסחרי.

בפסיקתו בנוגע לכשירותן של המילים ‘Biomild´ ו- ‘Postkantoor´(´משרד הדואר´ בהולנדית), הסביר בית הדין ששילוב שכזה לא עשוי לחמוק מלהיחשב כ"מתאר" ולזכות בהגנה רק אם הוא יוצר בקרב הלקוחות "רושם גדול בהרבה מאשר שילוב המילים כשלעצמו".

כמו כן, קבע בית הדין כי ניתן יהיה לזכות בהגנה על צירוף מילים, כאשר צירוף זה, גם אם הינו מתאר במהותו, הפך לחלק מהשפה המדוברת ורכש לעצמו משמעות משלו הנפרדת מהמילים המרכיבות אותו. יחד עם זאת, גם במקרה כזה תינתן הגנה רק אם השימוש במושג בשפה הוא נבדל מהשימוש ה"רגיל". במידה ואותו צירוף מילים או אותה מילה הפך, כשלעצמו, למתאר את המוצרים הנידונים, לא תינתן הגנה.

בשנת 2001, בתיק baby-dry, נקבע ששילוב מילים עם עיוות המבנה או התחביר הרגילים שלהם יכול להירשם כסימן מסחרי.

בתיק Doublemint (2003) קבע בית הדין כי רישום חייב להדחות אם לפחות אחת המשמעויות של השילוב יכולה לתאר מוצרים או שירותים הנוגעים לעניין או שמתחרים יכולים לתאר באמצעותו את מוצריהם הדומים.

חשוב לדעת שפסיקותיו של בית דין האירופי לצדק אינן סופיות, אך הן מהוות קווים מנחים עבור בתי המשפט ההולנדים שאמורים לפסוק כעת האם הסימנים כשירים כסימני מסחר או לא.

לקריאת פסק הדין בעניין Postkantoor, לחץ כאן.

לקריאת פסק הדין בעניין Biomild, לחץ כאן.