סימני מסחר ומוניטין

בית הדין האירופי לצדק קובע: סימני מסחר על קולות וצלילים – אפשריים!

בהחלטה ברורה וקוהרנטית, קבע לאחרונה בית הדין האירופי לצדק כי ניתן יהיה לרשום סימן מסחר על צליל, כל עוד ניתן לאפיינו באופן גראפי.

יחד עם זאת, אין די בתיאור כתוב או בקביעה כי הצליל יהיה כ"צליל אשר יוצרת חיה מסוימת". יש להראות אינדיקציה גראפית כלשהי לצליל, המראה את העליות והמורדות בו, כמו גם את הטעמים בצליל וכד´.

ההחלטה עולה בקנה אחד עם החלטה אשר נתקבלה לא מזמן, המאפשרת רישום סימני מסחר על ריחות.

הדיון כולו היה בעקבות מספר בקשות אשר הוגשו על ידי משרד עורכי דין העוסק בסימני מסחר באמסטרדם, על מנת לבדוק את תוקפו של סימן מסחר על צליל. בין השאר, הגיש המשרד בקשות על קריאתה של ציפור, וכן על 9 הצלילים הראשונים ב-Fur Elise של בטהובן.

את ההחלטה במלואה ניתן לקרוא כאן.