סימני מסחר ומוניטין

בית הדין לערעורים השאיר את אדידס בין הפסים ….

בעלת המוצג האופנתי תתקשה להגן על תבנית הפסים בהולנד בעתיד. קביעת בית הדין לערעורים מהווה מכשול עבור חברת ציוד הספורט אדידס שניסתה למנוע ממספר חברות טקסטיל להשתמש בדוגמאת הפסים על בגדי הספורט והפנאי שלהן שהיתה דומה לדוגמאת שלושת הפסים שלה.

חברות אלו, כולל March ו C&A, השתמשו בשני פסים אנכים מקבילים על הבגדים שלהם, אשר לגביהם טענה אדידס כי הם דומים בצורה מבלבלת לסימן המסחרי המפורסם בן 3 הפסים.

אולם, בית המשפט סבר אחרת, בהחלטתו כתב כי פסים ודוגמאות פסים פשוטות, לדעתו, צריכות להיות זמינות לצדדים שלישים. זאת אף אם דוגמאת פסים מסוימת הצליחה עד כדי הפיכתה לסימן עם מוניטין בעל תכונות יחודיות.

החלטה זה הפכה את החלטת בית המשפט שמצא כי דוגמאת 2 הפסים הפרה את דוגמאת 3 הפסים של אדידס.