סימני מסחר ומוניטין

בית המשפט הבריטי מצמצם שוב את הגנת סימני המסחר

בעלי סימני מסחר באירופה ספגו לאחרונה תבוסה בבית המשפט, לאחר שבית המשפט העליון בבריטניה הפך החלטה של בית הדין האירופי (ECJ), אשר הרחיבה את הגנת סימני המסחר.

בית המשפט קבע כי בית הדין האירופי חרג מסמכותו בכך שפסק לטובתה של קבוצת הכדורגל ארסנל בתביעה שהגישה כנגד Reed, אשר סוחר אשר מכר סחורה בלתי רשמית של מועדון הכדורגל ארסנל, והפך את הפסק, בפוסקו לטובת Reed.

"בית הדין האירופי איננו מוסמך להכריע הכרעות עובדתיות", קבע בית המשפט העליון הבריטי. "בית הדין האירופי מוסמך רק להעניק חוות דעת בדבר החוק הנוהג, ובית המשפט המקומי יכריע לגבי עובדות המקרה הספציפי."

בפסק הדין החדש, קבע בית המשפט הבריטי, בשנית, כי Reed איננו אחראי להפרת סימן מסחרי של ארסנל, שכן לא התיימר למכור סחורה רשמית של המועדון.

יש לשער כי כעת יוגש ערעור לבית המשפט העליון הבריטי לערעורים, העומד מעל לבית המשפט אשר פסק כעת.