סימני מסחר ומוניטין

בית המשפט העליון האמריקאי מעלה את סף הדילול

בהחלטה חדשה של בית המשפט העליון האמריקאי בתיק בעניין Moseley v V Secret Catalogue, קבע בית המשפט כי דילול סימן מסחר יכול לקרות גם בטרם ספג בעל סימן המסחר נזק כלכלי, אך יחד עם זאת, הוסיף כי על מנת להוכיח דילול סימן מסחרי, על תובעים להראות ראיות ברורות לכך.

"דילול" סימן מסחר הינו שימוש בסימן מסחר באופן שמביא להפחתת ערכו ופגיעה בשמו הטוב.

פסיקה זו פוגעת בבעלי סימני מסחר מפורסמים, אשר יצטרכו כעת להוכיח כי בכל מקרה של תביעת "דילול", אכן נגרם נזק ממשי.

פסק הדין החדש הופך את ההלכה הקודמת, אשר לפיה מתקיים דילול כל מקום שישנו שימוש הפוגע לכאורה בסימן מסחר ידוע היטב.