סימני מסחר ומוניטין

בית המשפט העליון האמריקאי מציב גבולות להגנת הסימן המסחרי

בהחלטה תקדימית, קבע בית המשפט העליון האמריקני בחודש שעבר כי לא ניתן יהיה לעשות שימוש בחוק סימני המסחר האמריקאי כנגד הפרות זכויות יוצרים.

ההחלטה התקבלה בעניין Dastar v. Twentieth Century Fox Film. בית המשפט קבע, בהחלטה מעניינת, כי להרחיב את הגנת סימני המסחר באופן בו ביקשה Fox, יהווה חסם מוגזם לתחרות בעתיד.

Fox טענה, על אף שלא הצליחה לחדש את זכויות היוצרים שלה על אחת מסדרות הטלוויזיה שלה (בארה"ב – ניתן לבצע רישום של זכויות היוצרים) כי בשימוש בתוכנית יש משום הפרת סימני מסחר רשומים שלה.

בית המשפט העליון האמריקני דחה, כאמור, את הטענה, בקובעו כי חוק זכויות היוצרים האמריקני (Lanham Act), הינו ההסדר הבלעדי לגבי זכויות יוצרים, ומרגע שחלפה ההגנה, הופכת היצירה לקניין הציבור.