סימני מסחר ומוניטין

בית משפט אמריקני מגן על סמכות השיפוט בנוגע לסימני מסחר בארה"ב

רשמי דומיינים לא-אמריקאים אשר יסרבו לשתף פעולה עם צווים של בתי משפט אמריקאים עלולים בעתיד להיות מחויבים לעשות זאת בעקבות פסק דין חדש בתיק cybersquatting.

פסק הדין הורה בצו לרשם דומיינים סיני להעביר את הבעלות בדומיין לבעליו האמריקאי החוקי. הצו הוצא לאחר שהרשם הסיני סירב להעביר את הדומיין AOL.org לבעליו החוקי, חברת AOL.

חברת AOL גילתה לגמרי במקרה כי הדומיין "נחטף" מתחת ידיה, והיגשה תביעה בהתאם לחוק למניעת סחיטה באינטרנט (cybersquatting).

ב- 15 לנובמבר 2002, הוציא בית המשפט האמריקאי צו המורה לרשם הדומיינים OnlineNIC להעביר את הזכויות בדומיין ל- AOL, אך זה העביר את הדומיין, במקום זאת, לרשם דומיינים דרום קוריאני. ב- 23 לאפריל 2003, הוציא בית המשפט צו מתוקן המורה לארגון PIR, הארגון המרכז את השליטה בכל הדומיינים שסיומתם היא .org, והינו חברה אמריקאית, להעביר את הדומיין. PIR יכול להעביר דומיין גם אם רשם הדומיינים מסרב לעשות זאת.