סימני מסחר ומוניטין

בית משפט באיטליה אסר על משפחה לעשות שימוש בשמה על מנת לפרסם שירות

בית משפט באיטליה אסר על משפחת Picchiotti לעשות שימוש בשמה על מנת לקדם עסק של ספינות, והעניק זכויות בלעדיות על השימוש בשם לחברת ספנות מתחרה.

לדברי בית המשפט, איבדה המשפחה את הזכויות על השם, אשר נמכר לחברה המתחרה בשנת 1991.

התביעה הוגשה לאחר שפיליפו פיצ´וטי הקים עסק ספנות חדש, והתחיל להתחרות בחברת Perini, לה נמכרו הזכויות מלכתחילה.

בישראל, אגב, יש לשער כי הפסיקה הייתה דומה. ס´ 1 לחוק עוולות מסחריות קובע כי לא תהא זאת גניבת עין לעשות שימוש בשמו של אדם בתום לב – אך לא נראה כי שימוש בניגוד להסכם מפורש הינו שימוש שכזה.