סימני מסחר ומוניטין

בראש ובראשונה

בהחלטה שנתקבלה לאחרונה על ידי כב´ רשם הפטנטים הדגיש הרשם את ההבחנה בין סימן מסחר מרמז לבין סימן מסחר מתאר, כאשר דחה חלקית התנגדות לרישום סימן מסחר.

ד"ר אמנון מוסק הגיש שתי בקשות לרישום סימני שירות מספר 165333, "בראש…ובראשונה" וסימן מספר 165334, "לטפל בכאב ראש… ובראשונה" . הבקשות הוגשו לגבי שירותי מידע רפואי והופיעו בין השאר ככותרת באתר האינטרנט העוסק בכאבי ראש, של המבקש.

חברת תרופות בשם "גלסקו סמיתקליין" התנגדה לבקשות מאחר ולטענתה היא עושה שימוש במילים אלו לשיווק תרופה נגד מיגרנה. עוד טענה, כי הסימנים אינם בעלי אופי מבחין וכי הרופא מטעה לקוחות בשימוש בסיסמאות אשר נמצאות בשימושה. לבסוף, טענה לניכוס המילים בסימן על ידי המבקש.

המבקש מצידו הצביע בין השאר על סתירה בטענות המתנגדת, בטענתה הראשונה טענה כי לסימנים אין כל אופי מבחין ובשנייה היא מציינת כי קיים חשש להטעיית הציבור בינה ובין המבקש. בהתייחס לאופי המבחין טוען המבקש כי הסימנים הם בחזקת משחק מילים ייחודי בעל משמעות שנייה מעבר למשמעות המילונית שלהם.

הרשם קיבל את טענת המבקש בנוגע לראשוניות השימוש בסימנים וכן התרשם מאמינות עדותה של גב´ לביא הקופירייטרית של המבקש אשר הגתה את הסימן ואף הציגה כראייה מפית שולחן מקורית עליה נכתב הסימן לראשונה.

באשר לטענה כי הסימן "בראש…ובראשונה" חסר "אופי מבחין", הסביר הרשם כי סימן מתאר הינו פסול לרישום כאשר הוא מתאר באופן ישיר את הסחורה אך אם החלק המתאר כולל רק רמיזה אין הוא הופך את הסימן למתאר ועל כן הינו סימן מרמז בלבד . הרשם ציין את המבחן העיקרי להבחנה בין הסימנים: האם אדם הרואה או שומע את הסימן יבין מייד את הקשר לסחורה או שמא עליו לחשוב רגע טרם קשר זה יוברר לו.

נקבע, כי סביר שהלקוחות הרלוונטיים יאלצו להפעיל מעט מחשבה על מנת לקשור את המילה דנן שאינה קשורה לרפואה כלל, לתחום זה.

בנוסף דחה הרשם את טענת המתנגדת בדבר ניכוס המילים על ידי המבקש מאחר וסעיף 47 לפקודה והודעת ההסתלקות שבסימן מתירים לאחרים לעשות שימוש נפרד "בראש", ובראשונה" וזאת גם לתיאור טובין העוסקים בתחום הרפואי.

באשר לסימן השני, "לטפל בכאב ראש… ובראשונה", קבע הרשם, כי עסקינן בסיסמא והדגיש כי הכללים החלים על סימני מסחר כגון תיאוריות הסימן והצורך להשאיר את הסימן בידי הציבור משמעותיים אף יותר ברישום סיסמאות.

לשיטתו של הרשם הסימן המבוקש שהוא סיסמא הינו תיאור השירות ותו לא. זאת ועוד, מדובר במילים אשר שגורות בפי הציבור ביום יום בהקשר לשירות המבוקש ועל כן לא ניתן לקבוע כי יש לסימן זה אופי מבחין.

לאור האמור לעיל דוחה הרשם את התנגדותה של "גלסקו" לרישום הסימן "בראש…ובראשונה" ומקבל את התנגדותה לרישום הסימן "לטפל בכאב ראש… ובראשונה".
נקבע כי הצדדים לא יחויבו בהוצאות.