סימני מסחר ומוניטין

´גלאט למהדרין´ לא כשיר לרישום כסימן מסחרי

בערעור על החלטת רשם סימני המסחר לרשום את הסימן המסחרי ´גלאט למהדרין´, קבע בית המשפט העליון, כי ההחלטה – בדין יסודה.

בית המשפט מציין כי השימוש במילה ´גלאט´ לתיאור רמת כשרות גבוהה הוא בא בימים, ומכאן, קובע בית המשפט שמדובר בסימן מתאר:

"נמצאו לנו ´גלאט´ ו´למהדרין´ – שניים שהם אחד, באשר צירופן זה לזה מובנו ´כשר ברמת כשרות גבוהה´. מובן זה נודע בימינו ומשכבר, אשכנזים וספרדים. כל השומע ´גלאט למהדרין´ קורא מאליו כשר ברמת כשרות גבוהה. זהו המובן הרווח למילים אלה, שעה שנעשה בהן שימוש לעניין מוצרי בשר ועוף.

אמור מכאן – הסימן ´גלאט למהדרין´ כשהוא מיוחס למוצרי בשר ועוף, מהווה סימן מתאר מובהק להיות אותם המוצרים ´כשרים מאוד´.

בית המשפט הוסיף וקבע כי הסימן לא רכש אופי מבחין מכוח השימוש עצמו, וזאת משום שהמשוכה שיש לחצות כשמדובר בסימן כה מתאר היא גבוהה ביותר.

תיק ע"א 1427/05 מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ נ´ רשם הפטנטים.