סימני מסחר ומוניטין

דוד "הכי טוב" דבש זכה בפסק דין חלקי לטובתו בשאלת האחריות

השופט יוסף שפירא, בפסק דין חלקי הדן בשאלת האחריות, קיבל חלק מטענותיו של דוד דבש ופסק כי ארבעת הנתבעים אחראיים להפרה (חלק מהנתבעים אחראיים עם סייגים).

בין היתר, בפסק דינו בן עשרות העמודים, פסק בית המשפט עוד כי לא התקיימה פגיעה בזכות הכלכלית של התובע וכי תביעתו זו בנוגע לדמותו, כינויו ושמו נדחית וכן לא ניתן צו מניעה כפי שביקש התובע. לעומת זאת פסק בית המשפט כי הייתה פגיעה בשמו הטוב של התובע.