סימני מסחר ומוניטין

הגשות סימני מסחר – סיכום שנת 2010

הגשות סימני מסחר – סיכום שנת 2010

בקשות מקומיות: 2,570
בקשות מחו"ל: 5,447
סה"כ בקשות: 8,017
מתוכן 463 בקשות בינלאומיות לפי פרוטוקול מדריד מאז ההצטרפות ב 01.09.2010

סימנים רשומים מקומיים: 2,372
סימנים רשומים מחו"ל: 6,750
סה"כ סימנים רשומים: 9,122

בישראל התקבלו כ 2500 בקשות לסימני מסחר במשך 2010 לעומת כ 1800 בארה"ב, ניתן לראות את פירוט כל בקשות וכמות סימני המסחר שהתקבלו באתר ניוטון חיפוש פטנטים.

*על פי נתוני דו"ח הרשות לפטנטים לשנת 2010