סימני מסחר ומוניטין

הודו לא הצטרפה לפרוטוקול מדריד

בתקופה האחרונה הופץ בין משרדי עורכי דין ועורכי פטנטים העוסקים בסימני מסחר כי הודו אישררה והצטרפה לפרוטוקול מדריד, אולם אין זה המצב. ממשלת הודו נכון להיום טרם אישררה את הפרוטוקול ולא ניתן בשלב זה להגיש בקשות בין לאומיות באמצעות פרוטוקול מדריד בהודו.