סימני מסחר ומוניטין

החלטות חשובות של רשם סימני המסחר בנוגע לבקשה לביטול סימן בגין העדר שימוש

בהחלטה שהתקבלה לאחרונה בעניין "מיג" (בקשה לביטול סימן המסחר הרשום 138834) קבע פוסק בקניין רוחני בלשכת רשם סימני המסחר מספר קביעות חשובות לגבי בקשות לביטול סימן בגין העדר שימוש.

בעלת הסימן ומבקשת הביטול עוסקים שניהם בתחום העיתונות בשפה הרוסית בישראל ומוציאים לאור או הוציאו לאור מגזינים בשפה רוסית לקהל דוברי הרוסית בארץ. העיתון של מבקשת הביטול יוצא תחת השם מיג (ברוסית) בעיצוב דומה לזה שנרשם על שם בעלי הסימן בפנקס.

מבקשת הביטול ביקשה לבטל את הסימן לאחר שחלפו 3 שנים ללא שנעשה בו שימוש, למעט שימוש חד-פעמי שמבקשת הביטול טענה כי נעשה בחוסר תום לב.

לטענת המבקשת עיקר השימוש של בעלי הסימן מתמצית בעיצובם הגרפי והוצאה לאור של ספרי לימוד והפצת עלון פרסומי בלבד- הם לא עסקו בעיתונות ועלוני חדשות מאז שנת 1999. העלון החדשותי שהוצא בשנת 2003 היה מצג שווא ולא דרך עיסוק. הסימן נרשם כ"סימן מסחר הגנתי". המבקשת לעומת זאת מוציאה החל משנת 2003 שבועון ומפעילה אתר אינטרנט. בחירת השם "מיג" היתה אקראית ולא מכוונת וזאת בשל ראשי התיבות של קבוצת MIG ומשמעות המילה בשפה הרוסית.

לטענת בעלי הסימן: השימוש בסימן צומצם בשל העובדה שהשוק בישראל קטן ואיננו מאפשר קיומם של 2 עיתונים בעלי אותו שם ובשל הכספים הרבים שנאלצו להשקיע בייצוג משפטי. התחרות הפרועה שיצרה מבקשת הביטול היא שמנעה מהם מלהמשיך ולהוציא לאור את העיתון. בעלי הסימן טענו לחוסר תום לב של המבקשת שעושה דין לעצמה ומשתמשת בסימן "מיג" באופן שחייב אותם לפנות לערכאות. ניסיון ההשתלטות של המבקשת גרם לצמצום השימוש.

ההחלטה:

לעניין השימוש בסימן: בעלי הסימן ניסו לשכנע את הרשם כי די בעלון היחיד שהם הוציאו בשנת 03´ כדי להוות שימוש לצורך ס´ 41 לפקודה. השימוש באתר האינטרנט אינו רלוונטי.

האם השימוש בעיתון בעניניו ע"י בעלת הסימן הוא שימוש בתום לב כלשון הפקודה? לדעת הרשם מבין כל הגורמים אותם יש לשקול בעניין, עיקר הדגש הינו על התוצר הספציפי והשוק הספציפי שבו פועל בעל הסימן. הופעתו של העיתון באופן חד פעמי בשנת 2003 לאחר הפסקה של מס´ שנים איננה יכולה להחשב שימוש רגיל במהלך העסקים הרגיל. גם תזמון ההופעה החד פעמית של העיתון תמוה. ההסבר שנתנו בעלי הסימן אינו מספק. לפיכך הרשם קובע כי בעלי הסימן לא השתמשו בו ביחס לסחורות הרלוונטיות במשך 3 השנים שלפני הגשת בקשת הביטול דנן.

נסיבות מיוחדות במסחר: טענת בעלי הסימן הינה כי גם אם יקבע כי לא היה שימוש בסימן במשך 3 השנים שלפני הגשת הביטול הרי שהתקיימו נסיבות מיוחדות במסחר שמנעו את השימוש- מעשיה של מבקשת הביטול אשר יצרו "חסם שוק ותחרות פרועה". הרשם סבור כי ההצדקה להעדר השימוש בסימן, שסיפקו בעלי הסימן עיקרה חוסר הכדאיות הכלכלית בהוצאת עיתון מסוג העיתון שהוציאו בעבר. התחרות הקשה עם המבקשת עליה העידו, איננה יכולה להוות נסיבה מיוחדת במסחר. מתחרים ישנם כמעט בכל תחום ואילו הפקודה דורשת "נסיבות מיוחדות במסחר". תחרות בשוק שבו פועלים בעלי הסימן תהא קשה ככל שתהא איננה עולה כדי נסיבה מיוחדת המצדיקה אי-שימוש. דווקא התחרות היתה אמורה לעודד את בעלי הסימן להשתמש בסימנם אף יותר כדי לשמור על מעמדם בשוק.

הרשם קובע כי לא התקיימו נסיבות מיוחדות במסחר לפיכך הוא מקבל את בקשת הביטול ומורה על מחיקת הפריטים "עיתונים, עלוני חדשות וירחונים" מפרטת הסחורות של הסימן.

מיגדור בע"מ נ´ בוריס גייל ואולג קלדובסקי- בקשה לביטול סימן המסחר הרשום 138834- "מיג" בשפה הרוסית בשל אי שימוש.