סימני מסחר ומוניטין

הסוף לחיפושים המדינתיים של סימני מסחר בקהילייה האירופית?

המועצה האירופית מציעה לבטל את חיפושי סימני המסחר של המדינות השונות באירופה.

במצב הקיים, עורך המשרד להרמוניזציה של סימני מסחר ומדגמים בשוק האירופאי (OHIM) חיפוש בכל מדינה ומדינה בשוק, כאשר מוגשת בקשה לסימן מסחר אירופאי. חיפוש זה הינו יקר וגוזל זמן רב.

שיטה זו הובילה לבעיות רבות, לפי עמדת המועצה האירופית, אשר יגברו עם הצטרפותן של 10 המדינות החדשות לשוק האירופי. החיפוש הוא יקר, עורך זמן רב ומביא לתוצאות לא מספקות ולעיכוב משמעותי עד מתן סימן המסחר.

הצעתה של המועצה לבטל את החיפושים הלאומיים זוכה לתמיכה רחבה.