סימני מסחר ומוניטין

הפרלמנט האירופי מצביע נגד חיפושים מדינתיים

הפרלמנט האירופי הצביע לאחרונה בעד תכנית לשינויים מקיפים בחקיקת סימני המסחר של הקהילייה האירופית, ולמעשה – נגד החיפושים המדינתיים של סימני מסחר.

הפרלמנט הצביע בעד הצעת המועצה האירופית לשנות את השיטה, ברוב עצום. למעשה, משמעות השינוי הוא כי החיפושים המדינתיים של סימני המסחר יבוטלו, אף על פי שהצבעת הפרלמנט אינה מחייבת בשלב זה.

הצבעה זו – מקורה בתפיסה כי החיפושים המדינתיים הנם מיותרים ומעכבים שלא לצורך את הליך בחינת הבקשות.

כעת, יעבור העניין למועצת השרים האירופית, בה ישקלו שרי כל אחת מן המדינות החברות את עמדתם בעניין. התכנית עלולה להיכשל בשלב זה, שכן ביטול החיפושים המדינתיים יביא לאובדן הכנסה ניכר למשרדי המדינות השונות.

קישור להצעה שעברה לאחרונה בפרלמנט ניתן לראות כאן.