סימני מסחר ומוניטין

התנגדות לסימני מסחר אירופיים מצד חברות שטרם הצטרפו לאיחוד האירופי – אפשרית!

מגישי בקשות של סימני מסחר אירופיים (CTMs) צפויים לעמוד בפני התנגדויות מצד בעלי זכויות קניין רוחני, בעקבות כללים חדשים מה-1 לנובמבר 2003.

התקנות החדשות מאפשרות לבעלי זכויות קניין רוחני מ-10 המדינות החדשות העומדות להצטרף לאיחוד האירופי במאי 2004, להתנגד לבקשות CTM, אף על פי שטרם הצטרפו לאיחוד.

כל התנגדות כזו שהוגשה, תיבחן בנוהל הרגיל.

הכללים החדשים לא יחולו לגבי בקשות CTM שהוגשו לפני ה-1 לנובמבר.