סימני מסחר ומוניטין

התנגדות מפתיעה מצד רשם סימני המסחר בבריטניה

אזרח בריטי הגיש בקשה לסימן מסחרי "THERE AIN’T NO F IN JUSTICE", פרטת הסחורות כללה בין היתר "Tee shirts, sweat shirts, baseball caps". רשם סימני המסחר הבריטי בחן את הבקשה וסירב את הרישום לפרטת סחורות זו מסיבות מפתיעות.

הצצה ראשונה בסימן המבוקש יכולה בהחלט להוביל למסקנה שאדם מן היישב עלול לקרוא את המשפט באופן הבא: "There ain´t no f—ing justice"… ועל כן היה צפוי שהתנגדות הרשם הבריטי תעשה מטעמים של מוסר (בהתאם לחוק הבריטי "immoral mark"), אך הרשם הבריטי הפתיע ונמנע מלהיכנס לאזור והשנוי במחלוקת של המוסר.

הרשם הבריטי התנגד לרישום, אך עשה זאת על בסיס היעדר ייחודיות ועל בסיס כך שהסימן לא יתפס כסימן המעיד על מקור הטובין. על פי R A Jones hearing officer אדם שיראה את הסימן על ביגוד יחשוב שמדובר בהצהרה פומבית של הלובש ולא כסימן המזהה את מקור הביגוד. בנוסף, הרשם ציין כי הצירוף "F IN" אינו חדש.

הרשם הבריטי ציין כי לאור האמור הסימן אינו כשיר לרישום בפרטת הסחורות האמורה מאחר ויש צורך ב"חינוך" הציבור להכיר שמדובר בסימן מזהה ולא בהצהרה כלשהי.

לבסוף הסימן נרשם לפרטת הסחורות " Clothing, footwear and headgear; but not including tee shirts, sweat shirts and baseball caps.", "" Advertising; business management; business administration; office functions. ו-" Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs."