סימני מסחר ומוניטין

ה-USPTO קיבל ראיות שמקורם ב-Wikipedia

בהחלטה בעניין הסימנים ipPCS ו- ipPIPE החליט שופט ה-TTAB ברגסמן כי ראיות שמקורן במקורות אינטרנט בכלל, ומ- Wikipedia בפרט, קבילות בכפוף להתאמה למקורות מידע אמינים אחרים.

הוחלט כי בענייני סימני מסחר ראיות אינטרנט קבילות בדרך כלל, אולם מאחר ו-Wikipedia מאפשרת לכל אדם לכתוב ולשנות ערכים כראות עינו המאגר מכיל שגיאות רבות ומידע מוטעה ועל כן יכול לשמש כמקור מידע משני אשר חובה לאמתו עם מקורות מידע אמינים יותר.

החלטה זו באה למרות מכתב כוונות שנשלח ל-USPTO ביוני 2006 ע"י INTA (International Trademark Association) המציין כי חוות דעתו המקצועית של הארגון הוא שיש להימנע מקבלת ראיות המבוססים על מקורות אינטרנט שבהם כל אדם יכול לשנות בכל רגע נתון כל ערך מילוני.

החלטה זו לטובת ראיות האינטרנט לא סייעה לבעלי הסימנים. החלטת בוחן הסימנים חוזקה והסימנים נמחקו מחמת היותם תיאוריים בלבד.