סימני מסחר ומוניטין

חוות דעת של בית הדין האירופי לצדק מגדירה מחדש את גבולות הגנת סימני המסחר

דעה בלתי צפויה של בית הדין האירופי לצדק (ECJ) עלולה להגביל את האפשרויות של בעלי מותגים לרשום סימני מסחר מתארים (descriptive) באירופה.

ב-10 לאפריל, בהחלטה בעניין OHIM Vs. Wringley, קבע נשיא בית הדין Francis Jacobs כי החלטת הערכאה הראשונה כי ל- Wringley סימן מסחר אירופי תקף על השם Doublemint היא שגויה. בהחלטתה של הערכאה הראשונה מ- 2001, קבע בית המשפט כי המונח Doublemint אינו מתאר בלבד, אלה ניתן לראות בו משמעויות שונות, ועל כן, ניתן לרשום עליו סימן מסחרי.

בהחלטה החדשה, קבע נשיא בית הדין כי הערכאה הראשונה טעתה בפרשנות החוק. מונח שיש לו משמעות מתארת, כך נשיא בית הדין, לא יירשם כסימן מסחרי. יש לציין כי ההחלטה החדשה הינה החלטה של נשיא בית הדין, ויש להמתין ולראות אם בית הדין יאמצה.

עוד קבע נשיא בית הדין כי העובדה שהמונח DoubleMint אינו מופיע במילון אינה אומרת כי אין לו משמעות מתארת, שכן המונח נתפס בשוק החופשי כמתאר טעם מסוים.

נשיא בית הדין אבחן את החלטתו זו מהחלטת בית הדין בעניין המוצר Baby-Dry, עליו קיבלה Procter & Gamble סימן מסחרי. לדברי נשיא בית הדין, בעוד שבמונח Baby-Dry נעשה שימוש לשוני חריג, שאינו עולה בקנה אחד עם דקדוק השפה האנגלית, ולפיכך, הינו מספיק חריג על מנת להירשם כסימן מסחרי, הרי ש- DoubleMint איננו כזה.

לקריאת פסק הדין, לחץ כאן.