סימני מסחר ומוניטין

יש סכנה בשימוש בסימן אחד ע"י יותר מחברה אחת

עניינו של מקרה זה בשתי חברות אשר התפצלו מחברה אחת בשנת 1959 והסדירו ביניהן את היחסים ע"י חוזה מסודר, החברה האחת Edward Chapman Limited עסקה בבגדי גברים ואילו השנייה Edward Chapman Ladies´ Shop Limited בבגדי נשים.

במשך 23 שנים, משנת 1959 ועד שנת 1982, הכל התנהל בהתאם להסכמים – שתי החברות פעלו תחת אותו שם אך בשווקים שונים. בשנת 1982 החליטה חברת Edward Chapman Limited להקים חנות אשר תמכור גם בגדי נשים. בחנות זו בחרו להשתמש בסימן החדש CHAPY’S. חברת Edward Chapman Ladies´ Shop Limited לא הייתה מרוצה מכך ואף פנתה לחברתה אולם החליטה שלא לנקוט צעדים משפטיים שכן לא נעשה שימוש בסימן המשותף.

במשך 21 שנים נוספות הכל התנהל על מי מנוחות עד שבשנת 2003 החליטה חברת Edward Chapman Limited להיפטר מהסימן CHAPY’S ולהקים חנות המוכרת בגדי גברים ונשים תחת הסימן המשותף.

בית המשפט אישר את פסיקת הערכאה התחתונה וקבע כי הפעילות החדשה מנוגדת לרוח ההסכמים בין הצדדים ואסר על חברת Edward Chapman Limited מלהשתמש בסימני המסחר Eduard Chapman, Chapmen´s וסימנים דומים. עוד נקבע כי מאחר והשתמשו בסימנים בצורה משותפת אף אחד מהצדדים לא יוכל למנוע מן הצד השני מלהשתמש בכתר המעטר את השם ובמשפט "Established 1980".