סימני מסחר ומוניטין

כשרות לרישום של סימני מסחר

פסק דין תקדימי חשוב ניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון בעניין הקריטריונים לרישום סימני מסחר.

ההחלטה ניתנה במסגרת ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ´ המועצה להסדר ההימורים בספורט (טרם פורסם).

פסק הדין ניתן בערעור על החלטת בית המשפט המחוזי להורות כי "טוטו זהב" תפצה את "טוטו" בגין הפרת סימן המסחר שלה.

בערעור, טענה "טוטו זהב" כי הסימן "טוטו" נרשם שלא כדין, וכלל לא היה צריך להעניק למועצה להסדר ההימורים בספורט את הבלעדיות על השם "טוטו".

בית המשפט העליון קבע כי על מנת לרשום סימן מסחרי, נדרש להוכיח כי בסימן נוצר ערך מבחין. ערך מבחין זה מוכח באמצעות הוכחת מוניטין עסקי, המורכב, בין היתר מתקופת השימוש בסימן וההשקעה בפרסומו.

בית המשפט העליון הוסיף וקבע כי בשם "טוטו" נוצר מוניטין עסקי, ולכן, היה כשיר להירשם כסימן מסחרי.

כמו כן, אישר בית המשפט העליון כי "טוטו זהב" הפרה את הסימן המסחרי של השם "טוטו" וכי במונח "טוטו זהב" יש כדי להטעות את הצרכנים הפוטנציאליים וליצור את התחושה כי הם למעשה רוכשים "טוטו" של המועצה להסדר ההימורים בספורט.