סימני מסחר ומוניטין

מסתמנת פשרה באשר לחיפושים מדינתיים של סימני מסחר

מסתמן כי הפתרון למבוי הסתום אשר נוצר מסביב לסוגיה של חיפושים מדינתיים של סימני מסחר, הינו חיפושים אופציונליים.

Wubbo de Boer, נשיא המשרד להרמוניזציה בשוק הפנימי (סימני מסחר ומדגמים) (OHIM), אמר לאחרונה כי אם חיפושים מדינתיים יהפכו לאופציונליים, ניתן יהיה לבחור בין חיפושים מדינתיים לבין חיפוש באמצעות ה- OHIM.

הנושא של חיפושים מדינתיים הינו אחד מהנושאים המטרידים ביותר את ה- OHIM, ולאחרונה, הוצעו הצעות רבות על מנת לתת מענה לבעיה.