סימני מסחר ומוניטין

"נקטרינה" – לא מפר את סימן המסחר של "תפוזינה"

בהחלטת כב´ השופט דני צרפתי מבית המשפט המחוזי בנצרת בבקשת למתן סעדים זמניים, קבע בית המשפט הנכבד כי משקה בשם "נקטרינה" אינו מפר את הסימן המסחרי הרשום "תפוזינה" ואף אין בו משום גניבת עין או עילות אחרות.

לטענת מבקשת הסעדים, המשיבים העתיקו בצורה שיטתית את כל מאפייני מוצרי "תפוזינה" ובהם את שם המוצר, את המראה של תווית המוצרים ואת צורת הבקבוק.

המבקשת הסתמכה, בין היתר, על הצעות עיצוב של המשיבים, שכן מדובר במוצרים שטרם הגיעו לחנויות.

המשיבים טענו כי אותן הצעות עיצוב לא נבחרו בסופו של דבר ולא יצאו לפועל.

כב´ השופט קבע כי סיכוייה של המבקשת להוכיח בתביעה העיקרית חשש להטעיית צרכנים אינו גבוה. השם ´נקטרינה´ לדדו אינו דומה לשם תפוזינה, על אף הצליל הדומה. כמו כן, צורת הכיתוב היא אחרת וכך גם התווית.

עוד קבע כב´ השופט כי היות וקיימות בשוק סיומות דומות (כגון המותג העולמי ORANGINA), חזקה על הצרכן כי יהיה ער להבדלים.

אשר על כן, קבע כב´ השופט כי סיכויי המבקשת לזכות בתביעה אינם גבוהים, ודחה את הבקשה למתן צווים.

לדעתנו, החלטה זו שגויה. בשוק הישראלי, המותג תפוזינה הוא מותג חזק מאוד, המחוזק בהשקעות ניכרות בפרסום. בעילה של הפרת סימן מסחרי, וגם על פי מבחן השכל הישר, מראה הבקבוק חשוב פחות מן השם ומן הצליל. כמו כן, קיומם של סיומות דומות בשוק העולמי אינו משפיע באופן מהותי על הצרכן הישראלי, אשר ספק גדול אם הוא מודע לקיומם של מותגים עולמיים אלה, שמעולם לא הגיעו לארץ.

לדעתנו, הצפי הסביר של הצרכן הסביר הוא דווקא הפוך – קיומו של משקה חדש "נקטרינה" על המדף מעיד, באופן סביר, על כך שיצרנית "תפוזינה" החליטה להשיק משקה חדש ודומה. לכן, סביר ביותר כי הצרכן הסביר יניח כי שני המשקאות מגיעים מאותו מקור – ובכך, יוטעה.

זאת ועוד, דומה כי כב´ השופט התעלם לחלוטין מן החשש לדילול המוניטין החזק של המותג ´תפוזינה´. ייתכן בהחלט שהמשקאות שיושקו תחת המותג ´נקטרינה´ לא יערבו לחיכו של חובב ה´תפוזינה´ המצוי, ויגבשו אצלו דעה שלילית על המותג בכללותו.

השאלה האמיתית אשר נראה כי לא נשאלה בעניין זה, היא מדוע בחרה המשיבה להשתמש דווקא בשם בעל צליל כה דומה לצליל של ´תפוזינה´ באותו שוק בדיוק?! מדוע לא בחרה בשם כגון ´נקטרון´ או ´נקטרית´ או בשם פחות גנרי? אם לא עשתה זאת בכדי ליהנות מן המוניטין של תפוזינה – מדוע כן?!

א 661/07 יפאורה תבורי בע"מ נ´ ג´ברי סאלח, מחוזי-נצרת