סימני מסחר ומוניטין

סימן מסחרי רשום – תנאים לביטולו

בקשה לביטול סימן מסחר רשום בגין העדר שימוש – האם ניתן להגיש
בשנית אם נמחקה בעבר?

בהחלטה שנתקבלה ע"י כבוד הפוסק בקניין רוחני, התקבלה בקשת ביטולו של סימן מסחר בשל העדר שימוש.

מבקשת הביטול, Arnott’s Biscuits LTD, הינה חברה גדולה וידועה באוסטרליה, מבקשת את ביטול סימן מסחר רשום "Tam-Tam" מטעמי העדר שימוש, וזאת בהתאם להוראות ס´ 41 לפקודת סימני המסחר.

ביום 4 באפריל 1999, הגישה המבקשת בקשה לביטול סימן המסחר. בעלת הסימן הגישה בקשות להארכת מועד בנוגע לתשובתה לגבי סימן המסחר ובסופו של דבר, משא ומתן, שלא הביא לפתרון המחלוקת בין החברות לגבי סימן המסחר, הביא לכך שהמבקשת משכה בקשתה והבקשה נמחקה.

בחודש יוני 2005, הגישה המבקשת שוב את בקשתה לביטול סימן המסחר.

בעלת הסימן, The B. Manischewitz Co. LLC, לא הגישה את ראיותיה בזמן שנקבע לכך או במועד שנקבע לאחר בקשת הארכה. כמו כן, טוענת בעלת הסימן כי מאחר והמבקשת משכה בעבר בקשתה, הרי משיכה זו יוצרת השתק או מניעה נגד מבקשת הביטול מלתקוף פעם נוספת את הסימן.

כבוד הפוסק קבע כי מאחר והבקשה לביטול סימן המסחר הראשונה נמחקה, הרי אין מתקיים מעשה בי-דין לגבי הבקשה. זאת, גם אם הבקשה הייתה נידונה לגופה, שהרי אי קיום מעשה בי-דין מבטל מכל וכל את עיקר הבקשה.

מעבר לכך, ובהתייחס לטענת המבקשת לגבי אי שימוש בסימן המסחר – בקשת ביטול סימן מסחר עקב אי שימוש הינה בקשה תלוית זמן, ובכל יום מחדש קמה עילה לביטול הסימן.

נקבע כי די הבקשה להתקבל, וכבוד הפוסק מורה על ביטול הסימן.