סימני מסחר ומוניטין

סימן מסחר | סלוגן כסימן מסחר בישראל לאור ההחלטה בעניין A Diamond in Your Pocket

בפברואר 2006 הגישה חברת די קארד בע"מ בקשה לרישום סימן מסחרי "A Diamond in Your Pocket" בהתייחס לכרטיס עליו משובצות אבנים קטנות ("נקודות"). המוצר, כך לפי די קארד ובהסכמת הפוסק בקניין רוחני נח שלו שלומוביץ מאפשר שיווק של יהלומים (בשווי ובגודל של נקודה אחת עד מספר נקודות) לקהל הרחב. כך יכול הקונה להכניס את המוצר לכיסו ולהסתובב עם יהלום בכיס.

מחלקת סימני מסחר ברשות הפטנטים סירבה לאשר את רישום הסימן בטענה כי צירוף המילים הינו בגדר סיסמה שאינה כשירה לרישום (סלוגן).

בהתאם לחוזר רשם מ.נ. 29 סיסמא (סלוגן) תהיה כשירה לרישום כסימן מסחר רק אם רכשה אופי מבחין כתוצאה משימוש ורק אם יוכח כי היא כשלעצמה מקשרת בין הטובין או השירותים שביחס אליהם התבקש הרישום לבין מקורם (התנאים מצטברים).

אולם, כב´ הפוסק ציין כי חוזר הרשם אינו מוציא באופן גורף סיסמאות ממכלול הסימנים הכשרים לרישום כסימן מסחר.

כב´ הפוסק הסביר בהחלטתו כי בבחינת בקשה לסימן מסחר שהיא סלוגן מרכז החוזק הוא דווקא בהיות הסיסמא מרמזת, בשונה מאשר בסימן "רגיל" שבו מרכז החוזק הוא במקוריותו והיעדר כל תיאוריות.

הפוסק הכריע כי הסימן המבוקש היא סיסמא (סלוגן) אך אישר את קיבולו על אף שעדיין אינו בשימוש משום שאין המדובר בסלוגן שנועד להוות אמצעי קידום או אווירה או תחושת שבח אלא משום שמדובר בסימן הנוגע במישרין ואפילו מרמז על הטובין במובן שאדם יכול להחזיק יהלום בכיסו, והן במובן המשתמע- יהלום המצוי גם בהישג ידך (כלכלית).

החלטה בעניין בקשה לרישום סימן מסחר מס´ 187420 "A Diamond in Your Pocket" (לא מעוצב) מתאריך 12 במרץ 2009.

הפוסק ציטט מהמקורות הבאים:

ע"א 941/05 אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ´ חברת הכרם בע"מ

The Trademark Handbook: R:34: August 2008, (P.105:80) המפנה להחלטת הCFI (Court of First Instance ) בעניין T- 128/07 Suez SA v OHIM, unreported, March 12,2008

The Trademark Handbook: R:34: August 2008, (P.105:79) המפנה להחלטת הCFI בעניין T-130/01 Sykes Enterprises Inc v OHIM (REAL PEOPLE REAL SOLUTIONS) [2003] E.T.M.R 731 (57)

שלמה זך נ. תנה תעשיות (1991) בהתנגדות לרישום סימן מסחר מס´ 112645 "מי-זך מחזירים את הטבע למים"