סימני מסחר ומוניטין

סימני מסחר בינלאומיים – עכשיו גם בספרדית

מחסומי השפה בעבור מדינות דוברות ספרדית הוסרו השנה לאחר שהשפה הספרדית הוספה לפרוטוקול מדריד.

הספרדית הוספה החל מתחילת חודש אפריל, וכיום, חברות המעוניינות ברישום דרך מערכת הרישום הבינלאומית יכולים לעשות כן בספרדית, אנגלית וצרפתית.

מדינות דוברות ספרדית בדרום אמריקה סירבו עד כה לעבוד מול ארגון WIPO בטוענה שמחסום השפה מונע מהם.

יחד עם זאת, יש הטוענים כי סירובן של המדינות נובע מהדאגה שהצטרפות לפרוטוקול תצמצם את היקף הפעילות של עורכי הדין והפטנטים המקומיים.

למרות האמור, השיטה הוכתרה כמוצלחת עם 74 המדינות החברות בפרוטוקול. עד סוף שנת 2003 הוגשו דרך WIPO לא פחות מ- 412 אלף בקשות לרישום סימן מסחרי.