סימני מסחר ומוניטין

סימני מסחר- בקשה לרישום- נדחתה בקשתו של רשף יקותיאלי לרישום סימן המסחר "VIRGIN CANDLES"

התקבלה התנגדותה של חברת VIRGIN ENTERPRISES LTD., בעלת סימן המסחר VIRGIN VIE, לרישום סימן המסחר VIRGIN CANDLES על ידי רשף יקותיאלי.

המבקש, רשף יקותיאלי, הינו אדם פרטי העוסק בייצור נרות. המתנגדת, חברת VIRGIN ENTERPRISES LTD., הינה תאגיד באנגליה המהווה חלק מקבוצת VIRGIN אשר על שמה רשומים כיום בארץ כ- 25 סימנים בתחומים שונים לרבות סימן המסחר VIRGIN VIE שנרשם עבור סבונים ותכשירי קוסמטיקה נוספים.

האם הסימן VIRGIN VIE הינו סימן מוכר היטב בישראל?

נקבע כי בחינת "מוכרתו" של הסימן נעשית על פי שורה של מבחני עזר ובניהם: מידת ההכרה של הסימן; היקף השימוש ומשך השימוש; היקף ומשך פרסום הסימן; מידת האופי המבחין האינהרנטי או הנרכש של הסימן; מידת הייחודיות (אקסקלוסיביות) של הסימן ואופי ומידת השימוש של הסימן או סימן דומה על ידי צדדים שלישיים; שימוש על ידי מספר גורמים בסימן עשוי להצביע על כך שהמוניטין אינו צמוד אף לא לאחד מהם; אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק; הדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות; יש לבחון אם הסימן מוכר היטב בקרב הציבור הנוגע לעניין; האם השימוש באותן סחורות שלא מאותו הגדר עלול להצביע על קשר עם הבעלים של הסימן המפורסם הרשום וכי הבעלים של זה האחרון עלול להיפגש משימוש כאמור בסימן.

מידת ההכרה

נקבע כי הכרה של סימן על ידי רבע מהציבור אינו עניין של מה בכך. עוד נקבע כי על הסימן להיות מוכר בישראל ואין די בהיותו מוכר בארצות אחרות. עם זאת, מידת "מפורסמותו" של הסימן באנגליה גם היא רלוונטית במידה מסוימת משום שהציבור בישראל חשוף לתכנים ולפרסומים בחו"ל.

היקף השימוש ומשך השימוש

נקבע כי על פי ההגדרה בסעיף 1 לפקודה, סימן יכול להיות מוכר היטב אף אם לא נעשה בו שימוש בפועל בישראל, כל עוד הוא מוכר בישראל.

בעניינו, חברת VIRGIN ENTERPRISES LTD. סיפקה ראיות למכביר כי סימנה "חובק עולם" ובדבר מכירות רבות היקף ברחבי העולם ובדבר אפשרות של ישראלים להיתקל במוצריה. כמו כן, הסימן VIRGIN הינו בעל אופי מבחין אינהרנטי.

לאור כך נקבע כי הסימן הינו סימן מסחר מוכר היטב בישראל.

שאלת הדמיון בין הסימנים

המבחנים לקביעת הדמיון בין הסימנים הינם מבחן העין והצליל, מבחן סוג הלקוחות וסוג הסחורות ומבחני עזר כגון: מבחן החזות והפרטים המבחינים, מבחן צליל הסימנים (דמיון פונטי), מבחן סוג הלקוחות, מבחן סוג הטובין, מבחן צינורות השיווק, מבחן כלל הנסיבות ומבחן ההיגיון והשכל הישר.

במקרה דנן, הסימן VIRGIN משתייך ל"משפחה של סימני מסחר" ("Family of Marks").

הסימן המבוקש לרישום על ידי רשף יקותיאלי מורכב מסימנה של חברת VIRGIN ENTERPRISES LTD. ורכיב המתאר את המוצר. מבחינת התבנית שלו הוא דומה ביותר לאופן שבו המתנגדת עושה שימוש בסימנה. קושי נוסף עם סימן המבוקש הינו כי הרכיב הדומיננטי של הסימן זהה לסימן של המתנגדת. קושי זה מתגבר כאשר אותו רכיב דומיננטי הינו הרכיב היחיד בסימנה המוכר היטב של VIRGIN ENTERPRISES LTD..

במקרה דנן, המילה VIRGIN מהווה שם מרמז במובהק שנעשה בו שימוש על ידי המתנגדת בתחומים רבים ומגוונים.

סוג הטובין, חוג הלקוחות וצינורות השיווק

אחד ממבחני הדמיון בין הסימנים הינו סוג הטובין, חוג הלקוחות וצינורות השיווק. בעניין זה רשף יקותיאלי, המבקש, לא הביא ראיות בדבר כוונותיו והרי הנטל העניין זה הינו על מבקש הרישום.

משנקבע כי סימן המתנגדת הינו סימן מסחר מוכר היטב ומאחר והסימן נרשם בישראל, הרי הוא חולש אף על טובין מהגדרים אחרים בתנאים הנקובים בסעיף 46א(ב) לפקודה, קרי, "…אם השימוש בסימן על ידי מי שאינו בעליו עשוי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור".

במקרה דנן המתנגדת הוכיחה כי היא פעילה בתחום הקוסמטיקה ואף רשמה את סימן המסחר VIRGIN VIE בישראל. תחום הנרות ותחום הקוסמטיקה הינם תחומים קרובים ולכן מדובר בטובין באותו הגדר. העובדה כי נרות וקוסמטיקה מסווגים תחת סוגים שונים, לא שוללת את ההגדר המשותף, שכן הסיווג על פי אמנת ניס הינו לצרכים מנהליים בלבד ואינו קובע את הגדר הטובין.

ההתנגדות התקבלה והבקשה לרישום הסימן נדחתה.

בקשה לרישום סימן מסחר מס´ 167186 VIRGIN CANDLES, מיום 30 אוקטובר, 2007