סימני מסחר ומוניטין

סימני מסחר| בקשה לרישום סימן מסחר תלת-מימדי| כשרות לרישום

בית המשפט העליון: סימן מסחר תלת מימדי- כשרות לרישום

בית המשפט העליון קבע, בהסתמך על החלטה קודמת בעניין "טופיפי", כי צורתו התלת-מימדית של מוצר תהא כשרה לרישום ביחס למוצר עצמו לפי החלופה של אופי מבחין נרכש בלבד, כל זאת בכפוף לכך שהמוצר איננו משמש למטרה פונקציונאלית כלשהי.

המבקשת, עין גדי קוסמטיקס, הגישה ערעור לבית המשפט העליון כנגד החלטת רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר לדחות שלוש בקשות לרישום סימני מסחר מטעמה בשל אי-כשירותם לרישום. שתיים מן הבקשות התייחסו לאריזת המוצר בעוד השלישית התייחסה לצורתו.

הרשם קבע, בהסתמך על התשתית הראייתית שהוצגה בפניו, כי לא הוכח שלסימנים המבוקשים אופי מבחין אינהרנטי או נרכש כפי הנדרש בסעיף 8 לפקודת סימני המסחר. יתרה מכך, הסימנים המבוקשים כוללים אלמנטים פונקציונאליים השייכים לנחלת הכלל. מכאן הערעור.

תנאי מוקדם לרישום סימן מסחר דו-מימדי הינו הוכחת אופי מבחין אינהרנטי או נרכש של המוצר. לשם כך, נקבע כי די בהוכחה כי הסימן מקשר בין כלל המוצרים הנושאים אותו באופן שהצרכנים ידעו שמקורם של המוצרים הללו זהה.

כבוד השופט פוגלמן פסק כי להבדיל מסימן מסחר דו-מימדי, סימן מסחר תלת-מימדי יהיה כשיר לרישום אך ורק לפי החלופה של אופי מבחין נרכש ולא לפי החלופה של אופי מבחין אינהרנטי. עוד הוסיף, כי אף אם הוכח קיומו של אופי מבחין נרכש, במידה והסימן משמש למטרה פונקציונאלית כלשהי, יאבד מכשירותו לרישום. בפסק הדין בעניין "טופיפי" נקבע כי צורתו התלת-מימדית של מוצר כשרה לרישום כסימן מסחר ביחס למוצר עצמו רק על פי החלופה של אופי מבחין נרכש אך השאלה האם סימן תלת-מימדי המורכב מאריזת מוצר כשר אף הוא לרישום אך ורק על פי חלופה זו הושארה בצריך עיון. בפס"ד קליל קבעה השופטת נתניהו כי יתכן וסימן הנושא אופי פונקציונאלי יהא אף הוא כשיר לרישום לפי החלופה של אופי מבחין נרכש, אך בפס"ד "טופיפי", המאוחר יותר מבין השניים, נשללה קביעה זו.

בשלושת הבקשות לא הוכח כל אופי מבחין, בין נרכש ובין אינהרנטי. השופט פוגלמן העיר כי יש יסוד להבחנה בין הקריטריונים הנדרשים לרישומה של צורת מוצר כסימן מסחר לבין הקריטריונים הנדרשים לרישומה של אריזת מוצר סימן מסחר. עם זאת, לא הכריע בסוגיה היות ואיננה רלוונטית לדיון הנוכחי.

מאחר ועין גדי לא עמדה בנטל ההוכחה, שלושת הסימנים המבוקשים אינם כשירים לרישום ועל-כן הערעור נדחה.