סימני מסחר ומוניטין

סימני מסחר – בקשות מתחרות – "תא לחיים" ו"תא לחיים – שומרים על היקר מכל" – בקשות דומות

שתי בקשות מתחרות של חברת "קריו לייף" לרישום סימן המסחר: "תא לחיים- cell for life " ושל חברת "מדיפרז" לרישום סימן המסחר "תא לחיים- שומרים על היקר מכל" הוגשו בהפרש של יומיים זו מזו.

בשל זאת, מחלקת סימני המסחר הודיעה למבקשות על הפעלת הליך לפי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר הקובע כי במקרים כאלו, בהם הוגשו שתי בקשות נפרדות להרשם כבעלי סימני מסחר דומים או זהים, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שהצדדים יגיעו להחלטה או עד שיחליט הרשם לגבי מי מהבקשות ימשכו ההליכים.

במקרה הנוכחי קבע רשם הפטנטים כי שני הסימנים אכן דומים עד כדי הטעיה ובשל זאת יש להפעיל את שלושת המבחנים כפי שנקבעו בפסיקה לפיהם יוחלט מי מהצדדים ירשום את הסימן:

מועדי הגשת הבקשות לרישום: כאן קבע הרשם כי אין ספק שהפרש של יומיים איננו יכול להטות את הכף לטובת מי מהצדדים אולם, לאור הראיות שהוגשו לפניו יש בסמיכות הזמנים כדי לעורר תמיהות.

מבחן מידת השימוש בסימנים: הרשם קבע כי קריו לייף לא עשתה כל שימוש בסימן "תא לחיים" לפני שהגישה את הבקשה לרישום, בעוד ש"מדיפרז" החלה בהכנות לתחילת השימוש בסימן.
גם לאחר הגשת הבקשות המשיכה "מדיפרז" להשתמש בסימן בניגוד ל"קריו לייף".

מבחן תום הלב: "מדיפרז" תיארה הליך מסודר של קבלת ההחלטה לבחירת הסימן. בניגוד לכך, קבע הפוסק כי יש במעשיה של "קריו לייף" לעורר טענה של חוסר תום לב מצדם.

עוד קבע הרשם כי אין מספיק דימיון בין הסימנים שיכול להראות כי "מדיפרייז" העתיקה את הסימן.

בשל כל האמור לעיל הוא דחה את בקשתה של "קריו לייף" לרישום סימן המסחר וקבע כי יש להמשיך את בקשתה של "מדיפרז" לרישום סימן המסחר.

קריו לייף ישראל בע"מ נ´ מדיפרז בע"מ