סימני מסחר ומוניטין

סימני מסחר – הגדרים – TTAB מצא כי שירותי בנקאות קשורים לשירותי תיווך

TTAB אישר את החלטת בוחן סימני המסחר שלא לאשר את בקשת הסימן 1st USA בעבור שירותי תיווך לאור קיומו של סימן דומה בעבר בשירותי בנקאות.

הוחלט כי הרחבת עסקיו של בנק יכולה בהחלט להיות לתחום שירותי התיווך (בארה"ב בתחומים קשורים זה לזה יותר מאשר בארץ). על מנת להצדיק טענה זו הסתמך TTAB על סימני מסחר של גופים שלישיים אשר עוסקים בשני התחומים גם יחד.

טענת המבקשת כי לא סביר שהבנק יעבור לתחום התיווך נדחתה, בין היתר כי מדובר בהליך Ex parte שבו רק צד אחד עומד מול TTAB ובהסתמך על סימני המסחר של גופים שלישיים.

גם טענת המבקשת כי גם צרכנים הרוכשים נכסי נדל"ן וגם צרכני בנקים עושים זאת בזהירות ובדקדקנות ועל כן לא יתבלבלו בין שני הגופים נדחתה נדחתה ולטענת TTAB כל הציבור משתמש בבנקים, כרטיסי אשראי ורוכש נדל"ן ולכן לא ניתן להתייחס לציבור זה כציבור שרמת הזהירות שלו גבוהה יותר או כציבור מתוחכם מהממוצע.