סימני מסחר ומוניטין

סימני מסחר | התנגדות | התנגדותה של "כאוס" לרישום סימן מסחר מתחרה נדחתה

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר הזכיר כי דיני סימני המסחר מגנים על 2 אינטרסים עיקריים: האחד, אינטרס הבעלים ליצור אבחנה בין מקור הטובין שלו למקור הטובין של המתחרה האחר. והשני, אינטרס הציבור, שלא יטעה לזהות סימן מסחר כלשהו שלא עם בעל הסימן.

תפקידו של רשם סימני המסחר הוא להגן על אינטרסים אלו ולכן בבואו לבחון בהליך ההתנגדות האם הסימן כשיר עליו לבחון קודם כל את התוצאה הסופית- האם סימן המסחר כפי שהוגש לרישום אצל רשם סימני המסחר מגשים את שני האינטרסים שהוזכרו לעיל.

רשם סימני המסחר קבע כי במקרה הזה אין הסימנים דומים והוא מקבל את טענתו של בכור פוזלייב כי השימוש בסחורה שונה בינו לבין חברת "כאוס" שכן שוק הלקוחות והמחירים שונים.

עוד טען מר פוזלייב כי הסימן שאימצה המבקשת אינו מקורי אלא מועתק כמו שהוא מסימן היסטורי- סימנו של מלך צרפת, הנרי ה2.

טענה נוספת של חברת "כאוס" היתה כי יש בחיקוי ובהעתקה של הסימן פגיעה בתקנת הציבור וגם טענה זו דחה הרשם משום שעילה זו עוסקת בפגיעה קיצונית במוסכמות החברתיות וזהו לא המקרה.

גם הטענה כי רישום סימן המסחר מעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר נדחתה וזאת משום כי אין חשש להטעיה במקרה הנ"ל מכאן שאין חשש לפגיעה במוניטין.

עוד ציין הרשם כי גם אם היתה מתקבלת טענת ההעתקה מדובר לכל היותר בהעתקת רעיון בלבד והרי שרעיונות מצויים בנחלת הכלל.

בשל כל האמור לעיל נדחתה ההתנגדות.

התנגדות לרישום סימן מסחר מס´ 164130 (מעוצב).