סימני מסחר ומוניטין

סימני מסחר | התנגדות לרישום סימן | CHUPA

התנגדות לרישום סימני מסחר CHUPA

המבקשת, צ´ופה בע"מ, חברה המפעילה מסעדת מזון מהיר, הגישה לרשם הפטנטים בקשה לרישום שלושה סימני מסחר, בעלי עיצוב זהה, במילה CHUPA. המתנגדת, Enrique Bernat F., S.A, חברה ספרדית, בעלת סימני מסחר רשומים בישראל הכוללים את המילה CHUPA או את הרכב המילים CHUPA CHUPS, הגישה בקשת התנגדות לרישום הסימנים.

כב´ רשם הפטנטים, ד"ר מאיר נעם, דן בשאלת קיומו או היעדרו של דמיון מטעה בין הסימן המבוקש וסימני המתנגדת. שאלה זו נבחנה ע"י הרשם באמצעות "המבחן המשולש" שגובש בפסיקה (הכולל את מבחני המראה והצליל, סוג הלקוחות וסוג הסחורות ויתר נסיבות העניין).

כב´ הרשם פסק ביחס למבחנים כי:

מבחן הצליל והמראה- הצליל המופיע בסימן המבוקש CHUPA זהה לצליל המילה המופיעה בסימני המתנגדת, אך לרוב מילה זו מופיעה בסימני המתנגדת בצמוד למילה CHUPS.

הרכיב היחיד המשותף בין הסימנים הוא המילה CHUPA המעוצבת באופן שונה. רכיב זה הינו מרכזי בסימן המתנגדת אך שולי בסימן המבוקש.

מבחן סוג הלקוחות וסוג הסחורות- על אף העובדה שמדובר במוצרים המוכנסים לפה, הסימנים המדוברים אינם עוסקים בטובין מאותו ההגדר. סימני המבקשת עוסקים במזון בעוד שסימני המתנגדת עוסקים בסוכריות שתפקידן לתת טעם טוב בפה אך לא להשביע. לכן, ספק אם קהל הצרכנים יקשר בין הצדדים השונים.

תתכן חפיפה אף בין סוג הלקוחות של הטובין אך מדובר בצינורות שיווק שונים.

מבחן יתר נסיבות העניין- המילה CHUPA היא שרירותית או מרמזת למוצרי המתנגדת אך אין כל חשש לדמיון מטעה בעניין זה. המתנגדת לא הצליחה להוכיח כי סימניה מוכרים היטב ואף לא הוצגה ראיה בפני הרשם המוכיחה כי דבק בסימני המתנגדת מוניטין חוצה גבולות המבסס את מעמד הסימנים כמוכרים היטב.

לאור כל האמור לעיל, בקשת ההתנגדות נדחתה.