סימני מסחר ומוניטין

סימני מסחר – שיהוי והשתק – ארה"ב – TTAB ביטל בקשה למחיקת סימן מסחרי לאור שיהוי וטענת השתק

TTAB ביטל בקשה למחיקת הסימן ABS-CBN בעבור שירותי כרטיסי טלפון ושירותי שידור טלוויזיה. בקשת המחיקה הוגשה ע"י Christian Broadcasting Network, Inc. המוכרת מאוד בארה"ב בגין שידורים דתיים תחת המותג CBN.

TTAB הגיע להחלטה שהסימן CBN הוא סימן מפורסם בנוגע לשידורי הטלוויזיה, וקבע כי אכן יכולה להתקיים הטעייה ע"י הסימן שביטולו מבוקש. אך גם הוחלט כי לא הוכח קיומה של משפחת סימני מסחר תחת CBN וכן כי לא קיימת סכנה להטעיית הציבור בנוגע לשירותי הטלפון.

אולם, הסימן לא נמחק שכן הוחלט כי מבקשת המחיקה השתהתה על אף שהייתה צריכה לדעת על הסימן החל מיום אישורו בשנת 2000 ובכל מקרה הוכח לדעת TTAB כי מבקשת המחיקה ידעה בפועל על קיומו של הסימן שכן שידורי החברה נעשו ברשת של מבקשת המחיקה והיה קשר חוזי בין בעלת הסימן לבין חברת בת של המבקשת והמבקשת לא עשתה דבר כדי למנוע את השידור תחת הסימן שאת מחיקתו היא מבקשת.

טענת המבקשת כי לא הוכח שיגרם נזק בעקבות מחיקת הסימן, נדחתה על הסף.

עוד נקבע שבלבול בין הסימנים הוא אמנם אפשרי, אך לא בלתי נמנע ולא הוכח כל בלבול בפועל במהלך 13 השנים שבהם הסימנים התקיימו במקביל.