סימני מסחר ומוניטין

פרה נגד פרה

בהחלטה שנתקבלה לאחרונה, דוחה כבוד הפוסק בקניין רוחני את התנגדותה של עלית תעשיות בע"מ, לעניין רישום סימן מסחר של המבקשת Kraft Foods Schweiz Holdings AG אשר מציג דמות פרה.

המבקשת הינה חברה שוויצרית שבין מותגיה כלול המותג "Milka" אשר סמלו הוא דמות פרה בצבע סגול לילך אשר עומדת על כר דשא באותו הצבע ונוף הרים מושלגים נראה ברקע. כל התמונה המתוארת נמצאת בתוך סימן אליפטי שגם הוא בצבע סגול לילך. סמל זה נמצא בשימוש של המבקשת משך כמאה שנה כשאר דמות הפרה נמצאת בשימוש כשלושים שנה.

ביום ה3 בפברואר 2000, הגישה המבקשת בקשה לרישום סימן מסחרי זה לגבי מוצרי קפה למיניהם, קקאו, שוקולד, דברי מאפה ועוד אשר נמנים על סוג 30 וע"פ בקשת בוחן סימני המסחר ניתנה ע"י המבקשת הודעת הסתלקות לפיה רישום הסימן לא ייתן זכות לשימוש ייחודי בדמות הפרה אלא בצורה המופיעה בסימן.

המתנגדת ידועה כמי שמייצרת ומשווקת את "שוקולד פרה" ועוד עשרות מוצרים שגם הם נמנים על סוג 30 וסימנה רשום עוד משנת 1995. המתנגדת רשמה את סימנה ע"י מתן הודעת הסתלקות לפיה רישום הסימן לא ייתן זכות לשימוש ייחודי בדמות הפרה אלא בצורה המופיעה בסימן.

דמות הפרה של המתנגדת הוחלף עם השנים כאשר ראש הפרה מופנה כלפי צד שמאל ודמותה נתונה בתוך סימן אליפטי וזאת בשונה מהסימן הקודם בו הייתה דמות הפרה נתונה בתוך מסגרת מרובעת וראש הפרה מופנה כלפי צד ימין). כמו כן, לא נרשם על ידי המתנגדת כסימן המסחר החדש.

המתנגדת טוענת כי הסימן המבוקש יוצר הטעייה בקרב ציבור הלקוחות הן מדמות הפרה, שלא מופיעה רק על גבי עטיפות מורים בצבע אדום, והן משום שסימן הפרה של המבקשת מבוק לגבי אותו הסוג. כמו כן, סימן הפרה הינו סימן מוכר היטב בישראל ומזוהה היטב עם המילים "שוקולד פרה" המקושר בתודעה הישראלית לשוקולד עלית.

המבקשת טוענת כי סימנה רשום ב50 מדינות בעולם ומוצריה נמכרו אף בישראל בשנות ה-90 ונמנה בין 20 המותגים הנמכרים ביותר באירופה. כמו כן, הסימן אינו דומה ככל לסימן המתנגדת בשל העיצוב השונה וכן הצבעים השונים. עוד טוענת המבקשת כי קבלת ההתנגדות זהה למתן מונופול למתנגדת על דמות הפרה והרי חתמה האחרונה על הודעת הסתלקות מהענקת זכות שימוש ייחודית לדמות הפרה.

כבוד הפוסק קבע כי הסימן המבוקש אינו דומה לסימני המתנגדת עד כדי להטעות ואין סכנה כי מוצרי ייוחסו למוצרי המבקשת. כמו כן, הסתלקותה של המתנגדת מדמות הפרה הגנרית מדגיש כי פנקס סימני המסחר הוא כר דשא רחב דיו המאפשר לשתי הפרות לרעות בצוותא מבלי שפרט, כזה או אחר, מן הציבור, יטעה לחשוב כי המדובר באותה הפרה או בפרות שמקורן אחד. בנוסף, אם רענון הסימן של המתנגדת הפך את הפרה לדומה יותר לזו של המבקשת וזאת כשנה לאחר בקשת המבקשת, הרי שאם בוצעה העתקה, הרי שנעשתה על ידי המתנגדת ולא על ידי המבקשת.

לאור האמור לעיל, דוחה כבוד הפוסק את ההתנגדות ומורה על רישום סימן המסחר ופוסק הוצאות ושכר טרחה לטובת המבקשת.