סימני מסחר ומוניטין

פרו מעניקה למחזיקי סימני מסחר זכויות בעולם האינטרנטי

החלטה של משרד רשם סימני המסחר הפרואני הכירה, לראשונה במדינה, בזכויותיהם של מחזיקי סימני מסחר באינטרנט.

החלטה זו באה לאחר קביעת בית משפט בפרו כי שימוש בסימן מסחרי באינטרנט באופן המביא להטעייה, מהווה הפרה של סימן המסחר.

עד להחלטת בית המשפט החדשה, ניתן היה להגיש התנגדות לרישום דומיין בפני רשם הדומיינים הפרואני, רק אם סימן המסחר הועתק במלואו, וכפי שהוא.