סימני מסחר ומוניטין

קול קורא לחקיקת חוק סימני מסחר

לקראת החלפת פקודת סימני המסחר, התשל"ב-1972 בחוק חדש, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי) מזמינה את הציבור להעביר הערות והצעות לנושאים הדורשים התייחסות במסגרת החוק האמור, בין היתר בעניינים אלה:

• תנאי כשירות לרישום כסימן מסחר וסימנים שאינם כשירים לרישום
• הגנה על שמות שהשימוש בהם אינו מסחרי אלא חינוכי, דתי, חברתי וכדו´
• תהליכי הבחינה וניהול הפנקס
• אכיפה אזרחית ופלילית של דיני סימני המסחר, סעדים ושאלת ההפרה התורמת
• הליכים חד צדדיים בפני הרשם, ביטול ומחיקה של סימני מסחר
• סדרי דין בהליכים בפני הרשם
• המדיניות בעניין הודעות הסתלקות
• הגדרת "שימוש" ו"שימוש הוגן" בסימני מסחר והזכויות הנובעות מרישום הסימן
• דוקטרינות "דילול המוניטין" ו-tarnishment
• דיני סימני מסחר, שמות מתחם, מלות חיפוש ופרסום באינטרנט
• סימני מסחר, ייבוא מקביל, מיצוי זכויות ושוק משני
• תנאים להעברות, שעבודים והרשאות בסימני מסחר ושאלת הצורך ברישום
• הליך הטיפול בבקשות מתחרות והיחס בינו לבין דין קדימה
• היחס שבין דיני סימני המסחר למדגמים וזכויות יוצרים ולסימנים בעלי אופי פונקציונלי, trade dress
• סימנים מיוחדים (ריחות, צלילים וכו´)
• סימנים מאשרים וקיבוציים
• היחס שבין דיני סימני המסחר לכינויי מקור וציונים גיאוגרפיים ולפקודת סימני הסחורות
• היחס שבין דיני סימני המסחר ושמות חברות ובתי עסק
• היחס שבין דיני סימני המסחר לדיני עוולות מסחריות, תחרות בלתי הוגנת ועשיית עושר ולא במשפט
• סימנים בינלאומיים וסימני מסחר רשומים בחו"ל
• אימוץ אמנת וינה לסיווג דמויות

לאן לשלוח את ההערות?

את ההערות וההצעות ניתן לשלוח
למחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי) במשרד המשפטים
בדואר אלקטרוני לכתובת KolKore-SM@justice.gov.il
בדואר לכתובת: רח´ צלאח א-דין 29, ירושלים 91490

(נא לשלוח את ההערות לידי עו"ד שמרית גולן)
נודה על קבלת התייחסויות עד ליום 15.3.2012