סימני מסחר ומוניטין

קיץ כתום

בהחלטה שניתנה לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה על ידי כב´ השופט יצחק עמית, נקבע, כי מתנגדי ההתנתקות יוכלו להמשיך לעשות שימוש בצבע הכתום אשר מזוהה עם מאבקם בחודשים האחרונים.

בתביעתם, ביקשו ד"ר עזמי בשארה ואח´ למנוע מפורום התנועות הלאומיות ואח´ את המשך השימוש בצבע הכתום. השופט עמית קבע, כי יש בשיהוי של המבקשים כדי לדחות את הסעד הזמני כמו גם את התביעה כולה מאחר והמשיבים מזה חודשים רבים עושים שימוש בצבע הכתום, אשר הוטמע בציבור הישראלי כסמל של תנועת ההתנגדות להתנתקות.

המבקשים טענו כי הצבע הכתום הוא "קניינם הרוחני". ביהמ"ש דחה טענתם בהדגישו, כי צבע כשלעצמו הוא ניטרלי ואינו יכול לשמש מושא לפטנט, לסימן מסחר, למדגם, או לזכות יוצרים. צבעים מטיבם ומטבעם חייבים להישאר פתוחים לשימוש הכלל ועל רשם סימני המסחר למנוע מצב בו ירכוש גורם כלשהו בלעדיות על צבע מסוים.

ביהמ"ש הוסיף כי אין חשש להטעיה בשל השימוש הכפול שנעשה בצבע, מאחר ומדובר בפנייה לציבור שונה לחלוטין.

המבקשים טענו כי השימוש של מתנגדי ההתנתקות בצבע הכתום גורם לפגיעה ברגשותיו של הציבור הערבי בארץ. ביהמ"ש הסתייג מיומרתם של המבקשים להיות קולו של כלל הציבור הערבי בארץ והוסיף כי פגיעה ברגשות השוללת חופש ביטוי פוליטי חייבת להיות קשה וכבדה במיוחד וברמה של וודאות קרובה.

ביהמ"ש דחה את התביעה ואת הבקשה לסעד זמני וחייב את המבקשים בשכ"ט עו"ד המשיבה 3 בסך של 20,000 ש"ח בצירוף מ.ע.מ ובשכ"ט עו"ד המשיבה מס´ 2 בסך 5,000 ש"ח.