סימני מסחר ומוניטין

קישור פרסומות לתוצאות חיפוש המוגנים בסימן מסחרי – אסור

ענקית החיפוש באינטרנט גוגל ספגה, לאחרונה, תבוסה צורבת בבית משפט צרפתי, והכל משום שהתירה למפרסמים לקשר אינדיקציות של "אתרים מועדפים" (המופיעים בראשית דף התוצאות, בתשלום) לשמות המוגנים בסימן מסחרי. גוגל נקנסה ב- 75,000 אירו, וכן ניתן כנגדה צו מניעה המחייבה להפסיק לאפשר את הקישור.

במשפט עצמו, טענה גוגל טענה כי שם התובעת כלל לא היה מוגן בסימן מסחרי, וכן כי לא ניתן היה לבצע, טכנית, את החסימה. טענות אלה נדחו.

לפסיקה זו תוצאות מרחיקות לכת, שכן היא צפויה לפגוע באופן ניכר בהכנסותיה של גוגל, כמו גם בהכנסות מתחרותיה.