סימני מסחר ומוניטין

קרוקס (CROCS) – הצלחה לאכיפת סימן המסחר בישראל

בהחלטה בבקשה לסעדים זמניים שהתקבלה לאחרונה, פסק בית המשפט המחוזי לטובת קרוקס והורה לשופר-סל להפסיק לשווק נעליים הדומות לנעליים שאותם מייצרת קרוקס.

המבקשת (חברת קרוקס) מייצרת ומשווקת בישראל נעליים תחת הסימן "Crocs" ובין היתר, היא משווקת בישראל נעליים מדגם Beach. המשיבה (שופר סל בע"מ) פרסמה מודעה לפיה החלה לשווק נעליים שלטענת קרוקס מהוות חיקוי של הנעליים מדגם Beach.

קרוקס פנו לשופרסל בדרישה שיחדלו משיווק הנעליים אולם דרישתם לא נענתה.

בשל זאת פנו קרוקס לבית המשפט בכדי שיתן סעד זמני שיאסור על שופרסל לייצר, לשווק, למכור, לייצא, לייבא, להפיץ או להציע למכירה נעליים הדומות עד כדי הטעיה לנעליים שהיא מייצרת. כמו כן ביקשו קרוקס צו זמני שיורה למשיבה לאסוף תוך שבעה ימים את כל הנעליים המפרות המשווקות בסניפיה.

בית המשפט המחוזי קבע כי יש דימיון בין הנעליים של קרוקס לבין הנעליים שמשווקת שופרסל.

נראה לכאורה כי קיים חשש שציבור הלקוחות יטעה לחשוב שהנעליים שמשווקת שופרסל הם נעליים של קרוקס או קשורים אליה. גם בפער המחירים (פער בין 199 ₪ ל19.90-50 ₪) איו כדי למנוע הטעיה. בשל כך מתבקשת המסקנה כי שופרסל מנסה להבנות מהמוניטין של קרוקס.

נראה כי יש לקרוקס סיכוי טוב לזכות בתביעתה בעילות של גניבת עין ועשיית עושר שלא במשפט.

סביר להניח שהנזק שיגרם לקרוקס מצמצום מכירותיה בשל שיווק הנעליים ע"י שופרסל עולה על הנזק הכספי שיגרם לשופרסל אם יאסר עליה לשווק את הנעליים שייבאה לאחרונה.

בשל כל זאת פסק בית המשפט המחוזי לטובת קרוקס והעניק להם את הסעד הזמני המבוקש.

Crocs Inc נ´ שופר סל בע"מ