סימני מסחר ומוניטין

שינוי גדול בבקשות לסימני מסחר באירופה

חוות דעת של בית הדין האירופי לצדק (European Court of Justice) שניתנה לאחרונה, תביא לשינוי משמעותי ביותר בהליכי הגשת בקשות לסימני מסחר של הקהיליה האירופית (CTMs).

בהחלטה, אשר ניתנה ב-9 לספטמבר 2003, נקבע כי בקשות למשרד להרמוניזציה בשוק המקומי (OHIM), שהוא הגוף המרכזי הקולט בקשות לסימני מסחר ומדגמים באירופה, יוכלו להיות מוגשות בכל שפה של מדינה המשתייכת לקהילייה האירופית.

עד כה, ניתן היה להגיש בקשה בכל שפה אירופית, אך בנוסף, היה על המבקש לבחור באחת מהשפות הרשמיות של ה- OHIM: אנגלית, גרמנית, צרפתית, ספרדית או איטלקית. בעבר, עשה המשרד שימוש באחת משפות אלה בכל התקשרות עם מגיש הבקשה.

כעת, מבהיר פסק הדין כי המשרד יעשה שימוש בשפה המקורית בה הוגשה הבקשה לכל התקשרות עם היזם, למעט סוגים מעטים וספציפיים ביותר של התקשרויות.

היות וחיוב ה- OHIM להשתמש בשפות בהן הוא ממעט להשתמש תביא לעלייה בהוצאות התרגום של המשרד, צפויה עליה זו להביא אף לעלייה בתעריפי הגשת הבקשות לפטנטים ולסימני מסחר.

חשוב לציין כי כיום רק 10% מהבקשות לסימני מסחר ולמדגמים מוגשות בשפות שאינן 5 השפות העיקריות, אך אחוז זה צפוי לעלות בעקבות הצטרפות חברות חדשות לקהילייה האירופית.

לקריאת ההחלטה, לחצו כאן.