סימני מסחר ומוניטין

תקציר החלטה בעניין הסימן המסחרי "ישן נושן"

זוהי החלטה במסגרת הליך חד צדדי לרישום הסימן "ישן נושן" עבור יינות. מבקשת הרישום היא חברת כרמל מזרחי, אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב בע"מ. לחברת כרמל מזרחי קיימת כבר הגנה על הסימן המעוצב כפי שמופיע על הבקבוקים לסימון יין ישן נושן, סימן מסחר רשום מספר 75774 שניתן בזמנו תוך הודעת הסתלקות מהמילים "ישן נושן" בנפרד מן הסימן כולו. כעת בבקשת סימן החדשה 165762 מבקשת החברה להרחיב את הגנתה, ולמעשה לקבל סימן רק לצירוף המילים "ישן נושן" (לגבי יינות). הלכה למעשה המבקשת בבקשה הנדונה מבקשת להסתלק מהודעת ההסתלקות שבבקשתה הקודמת 75774. הדיון בפני הרשם היה לאחר שמחלקת סימני מסחר סירבה לרשום את הסימן המבוקש בטענה כי הסימן "ישן נושן" מתאר את הטובין, וכי הוא לא רכש משמעות משנית.

מבקשת הרישום טענה כי היא מבצעת שימוש בסימן המבוקש מזה 45 שנה, לגבי יינות מתוקים לקידוש, ובמכירות שנעות סביב 4.5 מיליון שקל בשנה תוך כדי מכירת 5 מיליון בקבוקי יין לשנה. בהתאם לזאת, המבקשת טענה כי יושן היא לא אחת מתכונות יין קידוש, לא מדובר במילת שבח ליין, והמילים "ישן נושן" אינן מתארות את היין הספציפי.

כב´ רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, ד"ר מאיר נועם, קבע כי הסימן המבוקש לרישום "ישן נושן" צריך להישאר בנחלת הכלל, וסירב לרשמו. כב´ הרשם קבע כי הסימן המבוקש במקורו הוא מילת שבח ליין. כב´ הרשם קבע בהחלטתו כי כלל לא חשוב אם אנשי המקצוע טוענים כי יין מיושן הולך ומתקלקל עם השנים, אלא קובע המיתוס שקיים בקרב הציבור הכללי הרוכש יין קידוש, לגבי יין "ישן נושן", יין משובח.

כב´ הרשם קבע בהחלטתו מיום 15 בפברואר 2006 כי אין לדעת על פי הראיות שבפניו, האם המוניטין שהמבקשת ניסתה להוכיח באמצעות סכומי המכירות ליין זה, הוא מוניטין התווית המעוצבת הכוללת גם את המילים "ישן נושן" ועליה רשום סימן מסחר בבעלות המבקשת, או מוניטין שנצבר לה במילים "ישן נושן" בהקשר ליין קידוש. סבירה יותר האפשרות הראשונה, כי המוניטין הוא בתווית המעוצבת.

כמו כן, נקבע כי יושן היא תכונה מובהקת של יין, תכונה אשר מוזכרת באופן מתאר הן על בקבוקי יין של יצרנים רבים, בצירוף שנת הבציר בדר"כ, והן בהקשר הכללי של יין כמילה משבחת בעיני הציבור הרחב. לעניין היות היין "ישן נושן" יכולה להיות השפעה על החלטת הציבור האם לרכוש יין, ולכן מדובר בצירוף מילים שצריכות להישאר בנחלת הכלל.

לגבי הטענה הנוספת של המבקשת כי הסימן המבוקש רכש משמעות שנייה, ולכן יש לרשמו לזכותה, קבע כב´ הרשם כי לא הובאו בפניו נתונים על נתח השוק שהסימן חולש עליו, לגבי אינטנסיביות השימוש בסימן, על ההשקעה בקידומו של הסימן, על אחוז החדירה של הסימן בקרב צרכנים רלוונטיים, ועל דעות יריבים מסחריים על הסימן, ולכן המבקשת כשלה בהוכחת אותה משמעות שנייה.

בהתאם לכל הנאמר לעיל, סירב כב´ הרשם לרשום את צירוף המילים "ישן נושן" לזכות המבקשת, ולפיכך, בקשה לרישום סימן מסחר מספר 165762, נדחתה.