סימני מסחר ומוניטין

AIPLA נגד הגדרת הצהרות שגויות בנוגע לרשימת הטובין והשירותים כ-"Fraud" ע"י TTAB

מועצת המנהלים של AIPLA (American Intellectual Property Law Association) הגיעה למספר החלטות בישיבתה האחרונה בבוסטון בנוגע לסטנדרטים הקובעים מהי תרמית בענייני סימני מסחר בארה"ב.

הרקע להחלטות נעוץ במספר החלטות של ה-TTAB (Trial and Appeal Board), כך לדוגמא בהחלטת TTAB בעניין Medinol Ltd. v. Neuro Vasx, Inc., 67 USPQ2d 1205, 1209-10 (TTAB 2003) נקבע כי הגשת הצהרה בנוגע לשימוש בפועל של הסימן על מנת לזהות סטנטים באמצעות הסימן המבוקש, למרות שלמעשה כבר לא נעשה שימוש שכזה בעת הגשת ההצהרה היא תרמית.

ההחלטות שהתקבלו מבקשות להוביל לריכוך ההגדרה הנוקשה של ה- TTAB. AIPLA אינה רואה בשגיאות ברשימת הטובין והשירותים שנעשו בטעות כנה כניסיון תרמית שכן חסרה הכוונה לרמות. כמו כן, AIPLA תומכת במתן אפשרות להגיש הצהרות מתוקנות במקרים שכאלה.

בנימה אישית אציין כי באופן עקרוני מקובל עלי הצורך למנוע הצהרות שגויות ולשמור על טוהר הפנקס, אולם השימוש במונח "fraud" כדי לתאר שגיאות בהצהרה היא, לדעתי, שימוש לא נכון ומחמיר מדי במילה.