סימני מסחר ומוניטין

LOVE PARADE הישראלי מביס את המותג הבינלאומי – בגלל אי התייצבות נציגים של המותג הבינלאומי לדיון

בהחלטה שניתנה ב-4 ליוני 2007 בעניין מוסיקה פלוס בע"מ נ´ Love Parade Berlin GmbH, קבע פוסק בקניין רוחני ברשם סימני המסחר כי הסימן Love Parade המתייחס למצעד האהבה בתל אביב יירשם, ובקשות סימני מסחר של החברה הגרמנית Love Parade Berlin ייסגרו.

הפוסק קבע כי כי הליך בקשות מתחרות מוכרע על פי הקריטריונים הבאים:

א. תום הלב של הצדדים בבחירת הסימן המבוקש.
ב. מידת השימוש שעשה כל צד בסימנו בישראל עד למועד הגשת הבקשה לרישום, ואף מעבר לו, עד למועד הדיון.
ג. תאריכי הגשת הבקשות לרישום.

הפוסק הוסיף וקבע כי הליך לפי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר (הליך תחרות) הוא הליך בו נקבע מיהו הצד העדיף בשימוש בסימן מסחרי. נציגים מטעם LPB לא התייצבו לדיון ולכן נמחקו תצהיריהם. בהעדר ראיות למוניטין, נמחקו בקשות סימני המסחר של LPB.