סימני מסחר ומוניטין

TTAB פסק לטובת חברת Virgin של ריצרד ברנסון

TTAB אישר את החלטת בוחן סימני המסחר שלא לאשר את בקשות הסימנים VIRGIN VEHICLES, VIRGIN SALE, VIRGIN PURCHASE לאור קיום סימני מסחר Virgin.

בהחלטה נפסק כי הסימן Virgin של ריצרד ברנסון הוא סימן מפורסם. לחברה בין היתר 18 סימני מסחר רשומים בארה"ב בעבור מגוון רחב מאוד של טובין.

הוחלט כי הסימן, לאור היותו מפורסם, ראוי להגנה רחבה יותר מאשר היקף 18 הסימנים הרשומים.