סימני מסחר ומוניטין

Widnows נגד Lindows

החלטת בית משפט צפויה להתקבל בקרוב בתביעה שהגיעה חברת מייקרוסופט, בעליה של סימן המסחר הרשום Windows, כנגד Lindows.com, מפתחת מערכת מבוססת לינוקס הדומה מאוד לחלונות. ההחלטה תשפיע על קביעת היקף ההגנה על "סימני מסחר מפורסמים".

מייקרוסופט טוענת כי Lindows מפרה את סימן המסחר הרשום שלה. חבר מושבעים פדראלי יצטרך לקבוע בקרוב אם Windows הוא סימן מסחר תקף, או שמא המדובר בשם גנרי, ולפיכך, כזה שלא ניתן להגן עליו. תאריך תחילת המשפט נקבע ל-7 באפריל.

הפסד של מייקרוסופט עשוי להעמיד בספק את האפשרות לרשום סימני מסחר על שמות גנריים, ככלל.

מייקרוסופט טוענת שבמילה "חלונות" לא נעשה שימוש מעולם על מנת לתאר מערכת הפעלה או כל תוכנה אחרת, ולכן – איננה גנרית לעניין זה.